Chipsi Extra буковият гранулат е натурална постелка, която е съобразена изцяло с отглеждането и нуждите на влечуги и някои видове птици. По-едрият гранулат е подходящ най-вече за по-големи влечуги, змии и големи птици.  

10.45 лв.

Храна за бебета костенурки с дължина 5-10 см.

6.90 лв.

* Идеални условия за терариумни животни. * Може да бъде монтиран вътре в терариума. * Изисква специално гнездо (вж. JBL TempSet).

54.20 лв.